ترددات

احساس عجز پیش ستمگر ز ابلهی است

 • غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹

  آنکه بیش از همه عشاق گرفتار خود است/به کباب دل عاشق نکند تلخ دهن یا: اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است/اشک کباب موجب طغیان آتش است و: با سینهٔ کباب ز تردامنی مترس …

 • اظهار عجز نزد ستم پیشه ابلهیست / اشک کباب موجب طغیان آتش است

  وقتی به ستمگر ها پیام ضعف می دهید طمع آنها بیشتر میشوند تا به شما ضربه بزنند؛ و این مربوط به امروز و دیروز نیست، این فطرت ستمگرهاست که صائب در …

 • چند شعر ناب از صائب تبریزی

  خموش هر که شد از قیل و قال ، وارسته است. نمی زنند دری را که از برون بسته است. عزّت نفس. اظهار عجز،پیش ستمگر، ز ابلهی است. اشک کباب باعث طغیان آتش است. روزی. این …

 • 50 بیت ناب از صائب تبریزی

  اظهار عجز پیش ستم پیشه ابلهی است اشک کباب باعث طغیان آتش است. یاران رفته را به نکویی کنند یاد گر عمر زود میگذرد دلگران مباش. تاتوانی به جهان خدمت محتاجان کن …

 • احساس عجز پیش ستمگر ز ابلهی است

  اظهار عجز نزد ستم پیشه ابلهیست / اشک کباب موجب طغیان آتش است. وقتی به ستمگر ها پیام ضعف می دهید طمع آنها بیشتر میشوند تا به شما ضربه بزنند؛ و این مربوط به …

 • بال آتش از خس و خاشاک می آید برون.

  … احساس می کنم شاعر زنده است و در همین عصر زندگی می کند. در زیر چند تک بیت از … اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است/اشک کباب باعث طغیان آتش است. ***. هر که آمد …

 • مهدی غروی on Virasty: “اگر همین دو بیت از صائب تبریزی را این بهظاهر …

  … عجز پیش ستمگر ز ابلهی است اشک کباب موجب طغیان آتش است * از ضعیفان میشود روشن چراغسرکشان بال آتش از خس و خاشاک میآید برون. 1:38 AM · Sep 15 …Missing: احساس | Show results with:احساس

 • Ayat Mirzaie on LinkedIn: بی عُرضه “چگونه انسانهای ظالم و استثمارگر

  یاد این شعر صائب تبریزی می افتم: اظهار عجز پیش ستمگر، ز ابلهی است اشک کباب موجب طغیان آتش است پ. … تنهایی در عین اینکه احساس سادهای به نظر میرسد …

 • شعر مقاومت تماماً ضدجنگ است/ بیزار ز جنگیم ولی مرد جهادیم

  مثل این بیت از صائب که میگوید «اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است / اشک کباب موجب طغیان آتش است» و کاملاً نمونه شعر مقاومت و پایداری است. وی …

 • اشک کباب باعث طغیان آتش است ❤ [ پاســخ کامــل و درست ]

  … احساس درد، رنج، غم و غصه، نگرانی، گرسنگی و تشنگی یا سردی و گرمی، ترس، خشم و شادی، سردرد و… است. منبع : باحال مگ. دسته بندی : آموزش. ارسال دیدگاه لغو پاسخ.

السابق
المعلم الحضاري الذي وقف أمامه مهند هو …
التالي
رواية زهرة الاشواك الفصل الاخير