ترددات

به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران

 • شتک زده است به خورشید، خونِ بسیاران؛ غزلی از حسین منزوی

  شتک زدهاست به خورشید، خونِ بسیاران بر آسمان که شنیدهاست از زمین باران؟ هرآنچه هست، به جز کُند و بند، خواهد سوخت ز آتشی که گرفته است در گرفتاران.

 • دانلود آهنگ همایون شجریان با نام شتک

  بر آسمان که شنیده است از زمین باران دریده شد گلوی نی زنان عشق نواز به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران نسیم نیست نه بیم است بیم دار شدن که لرزه می فکند بر تن …

 • شتک زدهاست به خورشید، خونِ بسیاران بر آسمان که شنیدهاست از زمین …
 • دانلود آهنگ شتک از همایون شجریان { دریده شد گلوی نی زنان عشق نواز }

  ♪♩به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران ♪♩ ♪♩دریده شد گلوی نی زنان عشق نواز ♪♩به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران ♪♩ ♪♩نسیم نیست نه بی مست بیم دار شدن

 • شتک

  … به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران دریده شد گلوی نی زنان عشق نواز به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران نسیم نیست نه ، بی مست بیم دار شدن نسیم نیست نه ، بی مست بیم …

 • آن گاه که خورشیدِ حلبجه شَتَک زده شد/ حبیب الله مستوفی s

  شتک زده است به خورشید، خونِ بسیاران / بر آسمان که شنیده است از زمین باران؟ دریده شد گلوی نی زنان عشق نواز / به نیزه ها که بریدندشان ز نی …

 • Shatak e
 • گنجینه ی بهترین اشعار | اشعار حسین منزوی A

  که رطلهای گرانتر کشند میخواران دریدهشد گلوی نیزنان عشقنواز به نیزهها که بریدندشان ز نیزاران زُبالههای بلا میبرند جوی به جوی مگو که آینة جاریاند …

 • دانلود آهنگ همایون شجریان شتک | باکیفیت 320 و 128 + متن ترانه

  بر آسمان که شنیدست از زمین باران · دریده شد گلوی نی زنان عشق نواز · به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران.

 • Hajmaryam on X: “دریده شد گلوی نی زنان عشق نواز به نیزه ها که …
السابق
کی رفته ای ز دل که تمنا هایده
التالي
مسلسل صوت وصورة ح ٢٦