ترددات

نسبت طول به عرض مستطیلی ۵ به ۲ است اگر محیط این زمین ۱۸۲ سانتی متر باشد مساحت آن برابر است با

 • طول و عرض زمینی به شكل مستطیل به نسبت 5 و 2 هستند و محیط این …

  طول و عرض زمینی به شكل مستطیل به نسبت 5 و 2 هستند و محیط این زمین 280 متر است مساحت آن چند متر مربع است؟ – تبیان.

 • نسبت عرض به طول یک مستطیل 2 به 7 است. اگر محیط آن 36 سانتیمتر …

  بعد کنار هر کدام به ترتیب عرض طول و محیط می نویسید.جلوی عرض2، جلوی طول7 و جلوی محیط عدد 18 (محیط مستطیل با استفاده از این اعداد?18=2×(2+7)) و رو در روی آن عدد …

 • نسبت طول به عرض مستطیلی
 • نسبت طول به عرض مستطیلی ۵ به ۲ است اگر محیط این …

  طول و عرض زمینی به شكل مستطیل به نسبت 5 و 2 هستند و محیط این زمین 280 متر است مساحت آن چند متر مربع است؟ – تبیان.

 • محیط مستطیل و نسبت طول به عرض
 • نسبت طول به عرض مستطیلی ۵ به ۲ است اگر محیط این …

  طول و عرض زمینی به شكل مستطیل به نسبت 5 و 2 هستند و محیط این زمین 280 متر است مساحت آن چند متر مربع است؟ – تبیان. نسبت عرض به طول یک مستطیل 2 به 7 است. اگر محیط …

 • نسبت طول به عرض مستطیل

  نسبت طول به عرض مستطیل و محیط مستطیل را به شما میدن و از شما مقدار اندازه طول و عرض و مساحت خواسته خواهد شد.Missing: ۱۸۲ | Show results with:۱۸۲

 • نسبت طول به عرض مسئله مهم
السابق
قنوات عرض ماتش الاهلي
التالي
رواية انتى حقى سمرائى